Jak využít talenty v podnikání (Markéta Odvárková)

Jak využít talenty v podnikání

Možností, jak si nastavit podnikání, je mnoho. Někdo postupuje intuitivně, někdo spolupracuje s mentorem nebo koučem, někdo „kopíruje“ své rodiče nebo příbuzné. Jednou z cest, jak nejednat „naslepo“, ale podívat se, na jakých kvalitách,
schopnostech a hodnotách stojí podnikání, je absolvovat online test CliftonStrengths® od Gallupu a objednat si odbornou konzultaci výsledků tohoto testu. Test trva 45 minut a jeho výsledky máte okamžitě k dispozici. Bez dalšího vysvětlení
a následného propojení s vaším životem, to nebude mát patřičný efekt.

Talentový test CliftonStrentghs® definuje talenty jako něco, co vám bylo dáno do vínku. Co je ve vaší DNA. Ve vaší přirozenosti. Jsou to často úplně nevědomé, velmi jemné, ale důležité schopnosti, které vám jdou jakoby samy, když je používáte,
nabíjí vás to, přináší vám to radost a jste v tom úspěšní. A někdy máte možná pocit, že

– to není vůbec důležité
– to tak má úplně každý
– silné stránky jsou super, ale potřebuji „pilovat slabiny“

Podle výsledků průzkumů společnosti Gallup jsou lidé, kteří vědomě pracují se svými silnými stránkami, angažovanější v práci, produktivnější, spokojenější, šťastnější a zdavější. Talenty ovlivňují profesní i soukromý život. A práce
s těmi silnými přináší rychle své výsledky. Vaše časové investice do jejich rozvoje se brzy vrátí ve zvýšení vaší spokojenosti. Proto je nejlepší se zaměřit na své přednosti. I když vás to ve škole určitě učili jinak!

Jak se dá znalost talentů využít v podnikání?

Test odhaluje pořadí našich talentů, od nejsilněšjích po ty nejslabší – slabé stránky. Dále zjišťuje sílu 4 talentových skupin – vztahová, ovlivňovací, strategická a realizační skupina talentů. Tady už začíná být zajímavé podívat se na
váš talentový profil z nadhledu. A zjistit:

– Jak silní jste ve vztahové kategorii – tzn., jak důležité a motivující je pro nás navazování, udržování a budování dobrých vztahů? Jak jsme motivováni a nadáni pro práci v této oblasti?
– Jak dobří jste ve strategickém přemýšlení – jak jste kreativní, co všechno umíte vymyslet, představit si nebo se naučit?
– Jak vynikáte v ovlivňování druhých – přesvědčování, vyhranění se, vlivu a vedení druhých?
– Jak vám jde realizační část – dotahujete věci do konce a včas? Máte výdrž? Snesete velké zatížení?

Na všechny tyhle otázky vám odpoví talentový test a jeho odborný výklad s konztultantem, vyškoleným pro tuto práci. Na základě konzultace nebo série konzultací, kdy se postupně odhaluje přítomnost talentů ve vašem životě a jejich konkrétní funkce a užitečnost,
a uvědomíte se, kde všude vám talenty pomáhají a kde by se daly využít ještě více. Také najdeme oblasti a situace, kde vám talenty škodí, protože jsou používány nesprávně a najdeme způsoby a cesty ke zlepšení. A podle vašeho zadání si definujeme ideální způsob vašeho podnikání,
aby to vyhovovalo vaší energii, přirozenosti a využili vaše největší talenty.

Pokud by vás zajímaly další informace o testu a možnostech jeho odborné a praktické interpretace, můžete mě najít na

www.marketaodvarkova.cz
Rezervace
email@marketaodvarkova.cz
Tel: 777296926
Linkedin
Facebook

Přejít na začátek