Jaké talenty jsou vhodné pro moje podnikání/zaměstnání? (Markéta Odvárková)

Jak využít talenty v podnikání

Jaké talenty jsou vhodné pro moje podnikání/zaměstnání?

Při talentových konzultacích často řešíme otázky týkající se podnikání nebo fungování v zaměstnání. A nejčastěji se objevují takové velmi obecné dotazy

Jaké talenty jsou vhodné pro moje podnikání/pracovní pozici?

Na takhle položenou otázku není možné v konzultacích odpovědět. Vedu své klienty, aby si dobře rozmysleli a podrobně mi popsali a odpověděli na tyto otázky:

V čem vlastně podnikáte (nebo chcete podnikat), jak to budete mít procesně nastavené – budete pracovat sami nebo mít zaměstnance, jaká bude vaše role, co bude vaše detailní denní pracovní náplň, s kým budete spolupracovat, komunikovat, jakým způsobem budete prodávat, kdo bude váš zákazník?

A úplně stejně v případě zaměstnání. Jak je pozice postavená, co je konkrétní činnost, kterou vykonáváte? Co je vaše zodpovědnost? Komu prodáváte/reportujete? Máte podřízené nebo je to samostatná pozice? Jak velký je stres/tlak/vytížení? Prodáváte mnoha různým klientům nebo dlouhodobě jednomu stálému klientovi? Jak se vám daří plnit své cíle a termíny?

A velmi důležitá je také otázka osobních hodnot. Co je pro vás důležité? Co jsou vaše největší hodnoty a jak jsou naplněné při tomto podnikání/v tomto zaměstnání?

Co vás motivuje ráno vstát a dělat zrovna tuto práci? Jak moc tyto hodnoty žijete? Jak se podle nich rozhodujete v další kariéře?

Krátký a výstižný test hodnot je zdarma na adrese https://survey.valuescentre.com/survey.html?id=s1TAEQUStmx-pUIle-ma6Q a dá se udělat v českém jazyce. Máte za 5 minut hotovo, včetně krátkého vysvětlení a návrhu další práce s těmito tématy. Do talentových konzultací zahrnuji i práci s hodnotami a jejich soulad s vašimi talenty a fungováním.

Zdá se to možná jako zbytečné hledání detailů a drobných nuancí, na trhu určitě existují „zázračné manuály pro všechny“, jak začít podnikat.

Vy teď už ale víte, co jsou vaše talenty, hodnoty, co jsou vaše nejsilnější i nejslabší  stránky a jak potřebujete fungovat, abyste podávali ty nejskvělejší výkony, tak proč se snažit napasovat někam, kam nepatříte? A jet podle manuálu někoho univerzálního, kdo vlastně ani neexistuje?

Pokud by vás zajímaly další informace o testu a možnostech jeho odborné a praktické interpretace, můžete mě najít na

www.marketaodvarkova.cz
Rezervace
email@marketaodvarkova.cz
Tel: 777296926
Linkedin
Facebook

Přejít nahoru