3 důvody proč má váš vztah s matkou vliv na vaše podnikání (Adéla Urbancová)

Ať už vaše biologická maminka žije nebo ne, ať už ji fyzicky znáte nebo ne, ovlivňuje vztah k ní vaše podnikání.
 
Otec na nás má také vliv – samozřejmě. Přesto máma hraje prim. Proč tomu tak je?
Byl to totiž náš úplně první vztah, který jsme zažily. A nastavil v nás základní životní „software“.
Ten působí vědomě i nevědomě.
 
 
1. Vztah matkou určuje našsebehodnotu
ijetí ocenění za našpráci přímo souvisí m, jak jsme se tily ijaté svou matkou tství. 

Čískyplné péčbezpodmínečné sky maminka novala, lepší vztah me samy sobě, ke svému lu, ke svýemocím. 

Umíme se neodsuzovat za chybu, ale vzíji jako příležitost ke změně stu. Umíme ijímat úspěch odměnu za svou práci radostí vděčností. rou se otevíme novému. Funguje vyváženě ní ijíní. me, kde je našsto, umíme pracovat hranicemi komunikovat. Umíme využívat intuici, věříme svýpocitům, jsme spojené se svými talenty poslám.

To je ideál.
No – ale bohužel – našmaminky nebyly dokonalé daly m často sku jen podmínkami („když se budeš/nebudeš chovat tak tak, nebudu tě da“), tství jsme zažili ročné emoční situace, strachy, bolest, kdy silí, nedostatek sky. Nemluvě zpackaných porodech, kdy jsme hned prvnídechu byly od maminky odebíny – program nedostatku, nedostatečnosti strachu ití byl okamžitě instalován. 
Ano, tyto zážitky se do uloží jako program, který můžovlivňovat našpodnikatelskou cestu. kdy si tuto souvislost uvědomujeme, ale kdy sobí skrytě, podvědomí: Bojíme se vidět, říct si peníze, zažíme ekážky, zklamání, klacky pod nohy, nedostatek, strachy, ročné klienty, kazníky, spolupracovníky…. atd.
 
2. rodiny do které se rodíme, si ebíme vzorce hodnotový systém
Na úrovni dušsi asi svou rodinu zrození vybíme.
Ale když už jsme se do tohoto světa zrodily, moc tim nenaděme. rodinách jsou zné osudy, zné hodnoty. ty si automaticky instalujeme jako program do našich podvědomých myslí l. Vzorce prožitky edešch generací se dostanou es rodiče, es mu tu. 
esto emoční postoj, vnitřní la, ra sebereflexe vnitřní práce matky na chto matech má hlavní vliv na to, jak moc se do těžch příhů našeho rodu namočíme – jestli se rodových zapleteních pořádně vykoupeme, nebo jen lehce orosíme. 🙂 ma ve své le je totiž hráproti mto vlnám.
 
el da peníze když byla „na“? rodině se toto nespravedlnost můžzdědit jako vzorec. A člověk, sky (asi spíš nevědomé) nešťastnému dovi, si netroufne peníze, úspěch… anebo když už si to troufne, tak ho jakoby hoda ipraví. Tak jako du. rnost rodině, rnost lidem, se kterýma jsme spojeni, zde hraje svou hlavní roli.
echny ty zory postoje – peněm, práci, seberealizaci, které jsme slyšely tství…. již tradiční: „peníze jsou špinavé“, „peníze si musíš tvrdě zasloužit“, „žena má vychovávat ti, starat se domácnost, od vydění je tu chlap“, atd…
zase ta ma. Byla tomto směru roli oběti nebo tvůrkyně svého života? 
Co jsem se od ní naučila?
 
3. Nezpracované emoce blokují našenergii
Nedokonalá, nevědomá nebo nepřítomná ma, která neumožnila prožívojové ze tství, eba období vzdoru pubertu, způsobí, žsi je nevědomky odžíme dospělosti. Bohužel, vzdor a „fakáč“ určený matce, otáčíme proti sobě sabotujeme samy sebe. Blbé. Matce nic nedokážeme ani ji nepotrestáme, dokonce ani nezískáme její pozornost, když se nebude dařit. Ubližujeme edevšísamy sobě. 
kdy – si emoce vzdoru  „nebýjako ma“  zaříme úspěch.  Nebo kvůli nenasycení skyplného kontaktu matkou – edevšíraných ch tství – me ehnanou ambici snaživost, aby si ma už konečně imla la da.  estožtyto programy navenek jako úspěch fungují, platíme za ně cenu – nespokojenost, zničené zdraví, zničené vztahy, únava, stres. Úspěch případě nevědomé motivace uspokojit matku nebo se jí pomstít často nebývá trvalý. 
Pokud vyrůstáme atmosféřstrachu, hněvu nebo smutku, tyto emoce sobě dospělosti neuvolníme, ovlivňují našpodnikání energeticky. Náš skvělý potenciástává chto emocích uzamčen. 
 
 
Nicméně – programy jsou jen programy. Dají se vylepšit, upgradovat. 
 
Opravdu! nedokonalou, chybující, slabou, silnou, nepřítomnou matkou můžeme žísvou sebehodnotu, autenticitu, hojnost. 
Upgrade starých programů je proces. Léčivý proces. Ale rozhodně vede sebepřijetí, ce energie radosti – ve ech úrovních života, také oblasti podnikání. 
 
Metoda konstelací ukáže, kde je vztah matkou neharmonii jak ovlivňuje vašpodnikání. Co je cenné – ukazují se podvědomé, neviditelné vlivy, vlivy, které sobí dalších generací.
Ukážse nerovnováha energiích, kde vašenergie neproudí, je zaseklá, zablokovaná nebo ji ztráte. roveň uvidíte ření, možnosti, potenciál. 
Hluboký prožitek konstelace způsobí, žzměna léčení jsou trvalé.
 
Ať je vašminulost fyzická realita ve vztahu matkou jakákoli, pomocí metody konstelací můžete tento vztah init podporujípro vašpodnikání.
 
Adéla Urbancová
Lektorka průvodkyně metody konstelací

e-mail
Facebook
Instagram

Přejít nahoru